Спортска Сала Градски Парк

Спортската сала Градски Парк е затворен спортски објект кој се наоѓа во Скопје, Македонија. Салата има капацитет од 2,000 седишта.

Во салата се одржуваат кошаркарски и одбојкарски натпревари.

Поважни настани одржани во салата

 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 1993 година
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 1994 година
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 1995 година
 • Куп на Македонија во кошарка 1996
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 1996 година
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 1997 година
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 1998 година
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 1999 година
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 2000 година
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 2001 година
 • Суперкуп на Македонија во кошарка 2001
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 2002 година
 • Суперкуп на Македонија во кошарка 2002
 • Куп на Македонија во кошарка 2003
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 2003 година
 • Суперкуп на Македонија во кошарка 2003
 • Куп на Македонија во кошарка 2004
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 2004 година
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 2005 година
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 2006 година
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 2007 година
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 2009 година
 • Прва македонска кошаркарска лига - Финале 2011 година