Управа

Претседател

  • Ристо Гапиќ

Директор

  • Оливер Тоновски

Членови на одбор на директори

  • Димитар Трајчевски
  • Филип Филиповски
  • Кристијан Чушков